دکتر حمزه لوئی: نخستین دوره روایتگری دوران دفاع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می شود

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه: در این دوره ها، دانشجویان با موضوعاتی مانند علل و چرایی وقوع جنگ تحمیلی، هجوم سراسری و مقاومت مردمی، بررسی سال های اولیه جنگ تحمیلی و بررسی عملیات خیبر و پیامد های آن آشنا می شوند