دکتر عمیدیان: حضور OTT ها باعث توسعه خدمات و افزایش بهره وری اپراتورها می شود

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست تخصصی شبکه های اجتماعی و OTT ها با بیان این که حضور OTT باعث توسعه خدمات و افزایش بهره وری اپراتورها می شود گفت: از ابتدای دولت در این زمینه مطالعاتی صورت گرفت و مدلی بر روی سایت قرار دارد که منتظر دریافت نظرات اهل فن هستیم.