دکتر واعظی تأکید کرد: فضای مجازی در خدمت ترویج اعتقادات تشیع/ همگی در ایجاد فضای سالم مسئولیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به اهمیت فضای مجازی، عموم مردم و مسئولین را در ایجاد فضای پاک و سالم و تولید محتوای فاخر مسئول دانست و گفت: فضای مجازی باید در خدمت ترویج اعتقادات تشیع باشد.