دیه سال آینده: 190 میلیون تومان!

تیتر20 – سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری امروز خود، با اعلام خبر تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسی های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام تعیین شد.
وی ادامه داد: طبیعی است در ماه های حرام نیز یک سوم این مبلغ به اصل مبلغ دیه اضافه می شود./تسنیم