دیه سال ۹۵ مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد/بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در دادگاه بدوی صادر شده است.