رئیس دیوان عدالت اداری: اظهارات ساختارشکنانه از مسئولان پذیرفتنی نیست

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اظهارات ساختارشکنانه آن هم از افرادی که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی دارند، قابل قبول نیست.