رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی مشخص شد

جواد ششگلانی، رئیس باسابقه هیات فوتبال آذربایجان شرقی بار دیگر در سمتش ابقا شد.