رابطه وام مسکن با قیمت

ایران اکونومیست – مهم ترین پرسش کنونی فعالان بازار ملک –به خصوص متقاضیان مصرفی- “نوع واکنش قیمت مسکن به تسهیلات جدید بانکی» است. این سوال کلیدی، در قالب یک بررسی از رابطه تاریخی بین “نوسانات قیمت مسکن و تغییر سقف وام خرید»، پاسخ داده شده و نتایج آن حاکی است طی 24 سال گذشته که دست کم در 7 مرتبه، سقف وام مسکن افزایش یافته، متناسب با “زمان تقویت وام»، عکس العمل بازار و تاثیرپذیری قیمت ها، متفاوت بوده است. در این سال ها، مسوولان مالی بخش مسکن، فقط در سه دوره، با تشخیص نسبی “زمان طلایی» افزایش وام، موفق …