راز خانه ای اشرافی برای افراد مرفه تهران! + تصاویر

با گشتی که در اینترنت راجع به این مرکز می زنیم، متوجه میشویم که این مرکز یک مرکز خدماتی در حوزه سلامت بوده و شامل حوضچه های آبگرم و ماساژ و خدمات ریلکسی میباشد که با سرمایه گذاری مشترک ژاپنی ها صورت گرفته.