«راهنمای بالینی فوریت‌های روان‌پزشکی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب “راهنمای بالینی فوریت‌های روان‌پزشکی» نوشته دکتر محمد قدیری وصفی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران و مرکز تحقیقات بهداشت روان در 15 فصل از سوی انتشارات تیمورزاده با همکاری نشر طبیب راهی بازار نشر دانشگاهی شده است.

“اهداف آموزشی و درمانی در اورژانس روان‌پزشکی»، “علل طبی اختلالات روان‌پزشکی»، “اختلالات مربوط به مصرف مواد»، “رویکرد ارزیابی حوادث خشونت‌بار و خودکشی»، “ارزیابی خطر رفتارهای خشونت‌بار»، “بارداری و فوریت‌های روان‌پزشکی»، “اصول مهار فیزیکی و شیمیایی بیماران»، “ارزیابی مدون عوامل خطر در خشونت»، “ارزیابی خطر خودکشی»، “دلیریوم»، “صلاحیت و رضایت آگاهانه در جهت اقدام به تصمیم‌های درمانی»، “دیگر علل شایع مراجعه به اورژانس»، “مداخله در بحران»، “مستندسازی» و “ترخیص» 15 فصل کتاب را شامل می‌شوند.

نویسنده در بخشی از مقدمه درباره ماهیت و مخاطبان این کتاب آورده است: “از نکات مهم این کتاب که نیاز به اشاره دارد این است که علاوه بر این‌که جنبه‌های درمانی را مورد بحث می‌گذارد، نگاه آموزشی به تربیت دستیاری و دانشجویی هدفمند را نیز داراست. با توجه به اینکه افراد با اختلالات روان‌پزشکی، ممکن است به بخش فوریت‌های بیمارستان‌های عمومی و یا کلینیک‌های سرپایی مراجعه کنند، لذا کتاب حاضر می‌تواند علاوه بر اینکه برای دستیاران روان‌پزشکی سودمند باشد، برای دستیاران طب اورژانس، دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری، روان‌شناسی و پزشکان عمومی مفید باشد.»

در صفحه 15 کتاب درباره “علل طبی اختلالات روان‌پزشکی» می‌خوانیم: “بسیاری از بیماری‌های طبی می‌تواند علایم روان‌پزشکی ایجاد کند.» روان‌پزشکان باید در مرحله اول اختلالات طبی را به‌عنوان علت بیماری رد کنند و گرنه اختلال طبی بدون درمان باقی مانده و تشدید می‌یابد. بیمارانی که با شکایات روان‌پزشکی به اورژانس‌ها مراجعه می‌نمایند، اگر بیماری طبی هم‌زمان داشته باشند و یا علت بیماری روان‌پزشکی بیماری زمینه‌ای طبی باشد و این مسئله مورد توجه قرار نگیرد ممکن است برای بیمار مخاطرات جدی دربر داشته باشد.»

در صفحه 37 کتاب هم درباره موضوع “بارداری و فوریت‌های روان‌پزشکی» آمده است: “افسردگی و اضطراب شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی در دوران حاملگی و پس از زایمان می‌باشد. اگرچه درمان در این زمان قابل انجام است، ولی درصد زیادی از اختلال روان‌پزشکی تشخیص داده نمی‌شود و پایدار باقی می‌ماند و غیر مستقیم روی اعضای خانواده و کودک تاثیر منفی می‌گذارد.»

نخستین چاپ کتاب “راهنمای بالینی فوریت‌های روان‌پزشکی» با شمارگان دو هزار نسخه در 112 صفحه، به بهای هفت هزار و 700 تومان از سوی انتشارات تیمورزاده با همکاری نشر طبیب راهی بازار نشر شده است.