راهنمای سفر نوروزی به قاین، سرزمین طلای سرخ

ایران – خراسان جنوبی – قاین
چرا قاین یک مقصد نوروزی است؟
قاین، یکی از شهرهای خراسان جنوبی است که شاید خیلی ها به عنوان مقصد سفر حتی به آن فکر هم نکنند. این شهر یکی از قدیم ترین سکونت گاه های ایران است. آثار به دست آمده از غار خونیک، و نتیجه ی اکتشافات و تحقیقات هیئت آمریکایی و پروفسور کارلتون، نشان می دهد که قدمت سکونت بشر در قاین به سی هزار سال قبل بازمی گردد. می گویند کی لهراسپ پدر گشتاسپ این شهر را بنا کرده و حتی مارکوپولو و ناصرخسرو نیز در سفرنامه های خود از این شهر نام برده اند.
شهر قاین که …