راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت یک مگاوات

نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی ایران در کمتر از یکسال به همت متخصصان پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی تحقیقاتی صنعت برق و انرژی کشور اجرا و بهره برداری شده و با موفقیت به شبکه برق سراسری متصل شد.
به نقل از ایسنا، داود محمدی مجری، بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با تاکید بر اینکه نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی ایران با موفقیت به شبکه برق سراسری متصل شده است افزود: این نیروگاه که بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران به حساب می آید و اولین پروژه خورشیدی ایران در مقیاس مگاوات بشمار می رود در طی کمتر از یکسال گذشته اجرا و …