راه اندازی کشیک آب نوروزی / توصیه صرفه جویی در مصرف آب

به گزارش پایگاه خبری شرکت آبفای گلستان معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان گلستان با اشاره به راه اندازی تیم های کشیک تامین آب شرب در ایام نوروز، خواستار صرفه جویی مردم در مصرف آب شد.بر اساس همین گزارش مهیار خسروی درباره آخرین وضعیت تامین آب شرب مورد نیاز مردم در ایام نوروز، گفت: تعهدات شرکت آب وفاضلاب استان گلستان تعطیل پذیر نیست و این شرکت در ایام تعطیلی نوروز در قالب تیم های کشیک تداوم ارائه خدمات مطلوب را تحت کنترل دارد .معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان گلستان اظهار داشت روزهای تعطیل …