رایزنی آمریکا با ایران پیش از حمله به عراق

بر اساس ادعای کتاب جدیدی که توسط یکی از اعضای کابینه بوش منتشر شد، مقامات برجسته آمریکا گفت وگوهای محرمانه ای را با ایران درباره آینده عراق پیش از حمله به رهبری ایالات متحده برای سرنگونی صدام حسین انجام دادند.