رزمایش شیمیایی فجر ۲ سپاه برگزار شد

رزمایش شیمیایی شهید همدانی(فجر۲) با محوریت بیمارستان بقیه الله(عج) سپاه به عنوان اولین رزمایش ترکیبی مجروحین ترومایی و مصدومین شیمیایی برگزار شد.