رشد آرام شاخص بورس

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۲۸۴۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۸ میلیارد تومان در ۱۳۷ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.
شاخص بورس هم با ثبت رشد ۶۱ واحدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۲۲۰ واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۱۳۴میلیون ورقه به ارزش ۱۱۰۲میلیارد تومان در ۶۴هزار نوبت، آیفکس ۲.۵واحد رشد کرد و به ارتفاع ۸۲۳ واحد رسید.