رشد بورس با اتکای خودرویی ها

بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز به مدد شرکتهای خودرویی مثبت شد و رشد 70 واحدی شاخص را تجربه کرد.