رضائیان : واکسیناسیون کرونا در شهر شیراز توسط هشت مرکز بهداشت انجام می شود

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف