رضایت یحیی به جدایی بازیکن جنجالی پرسپولیس

سرمربی پرسپولیس در نهایت رضایت خود را برای جدایی مهاجم ازبکستانی این تیم اعلام کرد.