رضا کیانیان: سکوت من به معنای تسلیم نیست/از رو نمی روم!

به گزارش ایسکانیوز، او در این پست، نوشت: “پس از نوشتن ماجراى پروازم به شیراز، دیدید که چند نفر از دنبال کنندگان عزیز برایم نوشتند: . “ای بابا اینجا ایران است و چه توقع ها دارید “؛ “ولش کن آقا چه حوصله اى دارید؟ چه انتظارى دارید!” از این دست سخنان گوهربار! .
این گروه گمان مى کنند چون ایرانى هستیم و در ایران زندگى مى کنیم هیچ حقى نداریم و یا پذیرفته اند زیر پاگذاشتن حقوقشان از سوی پایمال کنندگان ، سنتی جاافتاده است و نمی شود در برابرش مقاومت کرد. شاید از حقوق خود آگاهى ندارند و یا از بس پیگیری کرده اند …