رعایت حقوق مصرف کننده ، فرصت یا هزینه اضافى براى تولید کننده ؟

نجفى برگزیده سومین مراسم تقدیر از واحد هاى برتر حامى حقوق مصرف کنندگان استان تهران در حاشیه این مراسم با اشاره به مفهوم حقوق مصرف کننده گفت: فهم دقیق حقوق مصرف کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود.
وی گفت: همچنین باید ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست های کلی تعریف شود.
مدیر …