رفتنم به خارج از کشور باعث شد کم کار شوم

غزل صارمی گفت: یکی از دلایلی که در طی چند سال گذشته کم کار بودم سفرم به خارج از کشور و فاصله از دنیای سینما بود.