رفع آلودگی هوا اولویت مشترک مردم و قالیباف

به گزارش فرهنگ نیوز، محمدباقر قالیباف در پاسخ به نخستین پرسش برنامه مبنی بر اینکه ” مهمترین اولویت شهردار پایتخت باید پرداختن به چه موضوعی باشد»، اظهار داشت: به عقیده بنده پرداختن به معضل آلودگی هوا باید نخستین اولویت شهرداری باشد.
پاسخ قالیباف به این پرسش با نظر اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی مشترک بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا آلودگی هوا می تواند سایر مسائل را حل کند؟ ادامه داد: این موضوع یک بحث تخصصی و فنی است؛ بررسی های عملی ما درباره آلودگی هوا نشان دهنده این است که 80 درصد آلاینده های شهر …