رقابت داغ مجریان برنامه تحویل سال

مجریان برنامه تحویل سال 95
برنامه تحویل سال 95 با انتخاب مجریان رقابت داغی را در شبکه های سیما به وجود آوردند.از قدیم گفتند: “سالی که نکوست از بهارش پیداست.»، پس خوشا آن سالی که بهارش این چنین متفاوت با اهالی هنر و چهره های برجسته سینما و تلویزیون آغاز شود.
در همین ابتدای سال، باز هم، مانند ادوار گذشته رسانه ملی با ماراتنی به نام ویژه برنامه های سال تحویل در رقابتی دوستانه قرار گرفته است. رقابتی که شبکه سه سیما به تهیه کنندگی احسان علیخانی و اجرایی متفاوت در اواسط بهمن ماه آن را علنی کرد.
ناگفته …