رقابت در پست هافبک دفاعی هم اوج گرفت؛ / کریمی کاپیتانِ جوان و دوپسته تیم مورایس

محمد کریمی در مصاف با استقلال و در حضور نام‌های بزرگ، بازوبند کاپیتانی دومین تیم پرافتخار تاریخ لیگ برتر را به بازو بسته بود.