رمان تازه حسین سناپور رونمایی می شود

به گزارش بخش ادبیات و نشر ایسنا، رمانِ “سپیدتر از استخوان» نوشته حسین سناپور که این هفته از سوی نشرِ چشمه منتشر شده، روز جمعه 21 اسفندماه در مراسم دیدار با این نویسنده و شاعر به مناسبت چاپ رمان تازه اش و مجموعه شعر “مهلکه» رونمایی می شود.
این رمان 117 صفحه ای داستان یک پزشکِ میان سال است و کلِ رمان در یک شب و در یک بیمارستان می گذرد. قهرمان داستان طی اتفاق هایی خاص با انواعِ مرگ و مفهومش روبه رو شده و ناچار می شود تصمیم هایی بگیرد… سناپور دو هفته پیش نیز مجموعه شعرِ جدیدی به نامِ “مهلکه» منتشر …