رمز گشایی از انتقاد تند روحانی از صالحی

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه از نظر دولت روحانی و از نظر آمریکا، اقتصاد ایران گروگان تعامل بیشتر با غرب است، گفت: روحانی نه فقط از صالحی بلکه از هرکسی که منتقد نحوه پایبندی آمریکا به اجرای برجام باشد، خلع ید می کند.