رنو برای تولید خودرو ارزان قیمتش در ایران امتیاز می گیرد!/سرنوشت خودرو کوئید چه می شود؟

رنو می خواهد از تمایل خودروسازان ایرانی برای همکاری مشترک، نهایت استفاده را کرده و به اصطلاح امتیاز بگیرد. این امتیازگیری، به خصوص می تواند در گرفتن سهام از خودروسازان کشور خود را نشان دهد، چه آنکه رنو بدش نمی آید پارس خودرو را از سایپا و خط تولید تندر-90 را از ایران خودرو بخرد.