روابط کارگزاری بانک ها راه افتاد

بعد از حدود 9 سال ممنوعیت ورود بانک های ایرانی در عرصه بین الملل با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها برقراری روابط کارگزاری از اهم دستاورهای شبکه بانکی از مذاکرات هسته ای خواهد بود، مهمی که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن آن خبرداده است.