روایت مشاور حقوقی خارج از کشور بابک زنجانی از پرداخت نشدن بدهی اش

یکی از مشاوران حقوقی بابک زنجانی در گفتگویی اعلام کرده که آمریکایی ها اجازه نداده اند او بدهی اش را پرداخت کند.