روحانی: اقدامات نابجایی در تخریب جنگل ها صورت گرفته است/ باید با جنگل خواران برخود قاطع شود

رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات نابجایی در سال های گذشته در تخریب جنگل ها صورت گرفته است، گفت: باید با کسانی که سوء استفاده و جنگل خواری می کنند برخورد قاطع صورت گیرد.