روحانی با عارف به یزد رفت

به گزارش نامه نیوز، “دارالعباده»، میدان تاریخی امیرچخماق، ساعت ها قبل از ورود کاروان تدبیر و امید، شوری بی نظیر را به خود دید. نشاط وصف ناپذیر یزدی ها، بیست و پنجمین سفر استانی دولت یازدهم را به گونه ای متفاوت رقم زد تا یادآور نام کسانی باشد که بر عظمت شان جای خاموشی نیست. رییس دولت یازدهم در نخستین سفر استانی خود پس از انتخابات در جمع مردم یزد حضور یافت و از پیروزی “اخلاق» گفت. از “حماسه»ای که دیگربار آفریده شد. از “افتخارات» یزد و از “نخبگان» یزدی که سهم بزرگی در خلق حضور داشتند و در انتها، از …