روحانی در حاشیه ساختمان هیات دولت یک نهال کاشت

به گزارش نامه نیوز، حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان ظهر امروز در حاشیه ساختمان هیات دولت یک اصلحه نهال کاشت.
در این مراسم حجتی وزیر کشاورزی و ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست حضور داشتند.