رودخانه ای با آب جوش +تصاویر

وکیل ملت: در جنگل های بارانی آمازون در مایانتویاکو (Mayantuyacu) در پرو رودخانه ای جریان دارد که از شدت حرارت به نقطه ی جوش رسیده است. اهالی محلی به آن Shanay-timpishka می گویند که ترجمه ای آزاد از آن “جوشیده از گرمای خورشید» می باشد.