روزانه بیش از صد میلیون نفر بازی های استودیوی سوپرسل را تجربه می کنند

شاید بسیاری از گیمرها از روش کسب درآمد بازی های موبایل امروزی رضایت نداشته باشند، اما شکی نیست که وقتی در حال صحبت درباره عناوین رایگان و فریمیوم باشیم، استودیوی Supercell بهتر از هرکس دیگر به کار خود وارد بوده و می داند که چطور کیفیت بازی هایش را حفظ کند.
سوپرسل امروز ویدیویی جدید برای تشکر از منتشر نموده و اعلام کرده که روزانه 100 میلیون کاربر، عناوین مختلف سوپرسل را تجربه می کنند. برای جالب تر شدن ماجرا، سازندگان چند مقایسه نیز انجام داده اند؛ برای مثال 100 میلیون کاربر، از تعداد افرادی که روزانه …