روزنامه سعودی: ایران دشمن اول عرب هاست!

یک روزنامه سعودی ایران را دشمن اول کشورهای حوزه خلیج فارس نامید و عرب هایی را که اسرائیل را خطر اول می دانند، خیانتکار توصیف کرد.