روند متعادل بورس در سال1395

دماسنج اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن برجام، وضعیت متفاوت تری به خود گرفت. بسیاری از محدودیت های وضع شده برای کسب وکارهای بانکی، بیمه یی و صنعتی در طول چند سال گذشته از سد راه بازار سرمایه ایران برداشته شد و همین موضوع هزینه های معاملاتی را با کاهش رو به رو کرد. ازسوی دیگر لغو بین المللی تحریم ها، امیدواری هایی نیز برای توسعه فعالیت ها ایجاد کرد که بدون شک تاثیر مثبتی در سودآوری شرکت های بورسی داشته و خواهد داشت.
با این حال طبیعتا از میان برداشته شدن محدودیت ها، شرایط را مهیا خواهد کرد که شرکت ها در ما …