رونق کاشت باسن در آمریکا

سلامانه : گزارش جدیدی نشان می دهد که افراد امریکایی بیشتری باسن های خود را در معرض جراحی پلاستیک قرار می دهند.
بنابر آخرین داده های جامعه امریکایی جراحان پلاستیک (ASPS)، کاشت و بلند کردن باسن اکنون پر رونق ترین انواع جراحی پلاستیک در ایالات متحده به شمار می آید.
به گزارش سلامانه و به نقل از WebMD، آمار ۲۰۱۵ جز این از نشان دیگری پرده برمی دارند که مردان هم در برابر خودنمایی مصون نیستند: گزارش ASPS نشان داد که بیش از ۴۰ درصد عمل های کوچک کردن پستان اکنون روی مردان انجام می گیرد.
سال گذشته بیش از ۲۷ …