رونمایی از اولین شاسی بلند مازراتی / فیلم

اولین شاسی بلند درتاریخ صد ساله فعالیت مارزاتی همان طور که که انتظارش میرفت درنمایشگاه اتومبیل ژنو رونمایی شد.