رونمایی از ۳۰۰۰ قطعه تک کارت بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

تاپ خبر۲۴: طی مراسمی در شعبه بیرجند بانک سرمایه از ۳۰۰۰ قطعه تک کارت(کارت هوشمند چند منظوره) کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند رونمایی شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، در مراسم رونمایی از ۳۰۰۰ قطعه تک کارت سرمایه کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، افروزی، معاون شعبه بیرجند بانک سرمایه ضمن قدردانی از مقام شامخ فرهنگیان و معلمان و تشکر از همکاری کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند اظهار داشت: ما قصد داریم از محصولی رونمایی کنیم که فرایند ارائه خدمات رفاهی …