رونمایی از 3000 تک کارت بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

طی مراسمی در شعبه بیرجند بانک سرمایه از 3000 قطعه تک کارت (کارت هوشمند چند منظوره) کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند رونمایی شد.