رژیم صهیونیستی بزرگترین ناقض قوانین بین المللی است

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دراجلاس فوق العاده سازمان همکاری اسلامی، با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی بزرگ ترین ناقض قوانین بین المللی است.