رکورد منحصربفرد یکی از مسئولان دفتر رئیس جمهور + تصاویر

یکی از مسئولان میانی دفتر رییس جمهور، رکورد منحصربفردی در همکاری با افراد و شخصیت های سیاسی مختلف به ثبت رسانده است.