ریاست همزمان روحانی بر صندلی ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری

اختصاصی مازند مجلس: در حالی که برخی شش چهره شاخص (آیات عظام هاشمی شاهرودی، مومن، امینی، موحدی کرمانی، احمد جنتی یا اکبر هاشمی رفسنجانی) را گزینه های احتمالی ریاست خبرگان رهبری می دانند اما ریاست حسن روحانی رئیس دولت اعتدال بر مجلس خبرگان رهبری هم چندان دور از ذهن نیست