رییس هیات مدیره پست بلغارستان با مدیرعامل پست ایران دیدارکرد

در دیدار دایان دانشکی، رییس هیات مدیره پست بلغارستان با مهندس مهری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، طرفین بر گسترش همکاری های پستی دو جانبه تاکید کردند.