زاینده رود با همت آلمانی ها جان می گیرد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه منابع آب در رودخانه زاینده رود توافقنامه ای بین شرکت آب منطقه ای اصفهان به عنوان متولی مدیریت منابع آب حوضه و شرکت مدیریت منابع inter3 به عنوان مشاور و نماینده وزارت علوم و تحقیقات کشور آلمان منعقد شد.
به گزارش فرهیختگان آنلاین (FDN.ir)؛ محمد حاج رسولی ها با بیان اینکه امروزه مدیریت جامع و یکپارچه آب به ویژه در مناطقی که با محدودیت نسبی منابع آب روبه رو هستند ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: رودخانه زاینده رود مهم ترین …