زمان بازگشایی نماد معاملاتی گروه سایپا در بورس

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس از زمان بازگشایی نماد معاملاتی گروه سایپا و برخی شرکت های وابسته به آن سخن گفت و در عین حال دلیل توقف طولانی نماد معاملاتی کنتورسازی را شفاف سازی کرد.