زمان دور دوم انتخابات چه تاریخی است؟

خبرنامه دانشجویان ایران: سخنگوی وزارت کشور از پیشنهاد این وزارتخانه به شورای نگهبان برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۷ فروردین یا دهم اریبهشت خبر داد و گفت: این دو تاریخ به شورای نگهبان پیشنهاد شده و جلساتی در حال برگزاری است.
به گزارش “خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت وگویی از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در یکی از دو تاریخ 27 فروردین یا 10 اردیبهشت 95 خبر داد و گفت: این دو تاریخ به شورای …