زمنیه آموزش فنی حرفه ای برای ۰۰ ۱۷ تن از جوانان فراهم می شود

وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین از آغاز پروسه آموزش های فنی وحرفه ای توسط پروژه مشترک دفتر “یوان هبیتات» در پنج ولایت کشور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر”احمد شاه صالحی»، معین وزارت کاراموراجتماعی شهدا و معلولین گفته است طی سال آینده زمینه آموزش فنی حرفه ای برای بیش از هفت صد تن از جوانان در ولایات کابل، بلخ، ننگرهار،هرات و قندهار فراهم می شود.
به گفته وی، این مراکز از طریق بودجه انکشافی وزارت کار و اجتماعی برای اشخاص و افراد که بیشتر نیازمند به کار هستند ایجاد می شود و مطابق نیازمندی های …