زیباترین مناظر غروب خورشید در نقاط کشورهای مختلف +تصاویر

صدای میانه به نقل از خانواده ایرانی -وقتی هنر عکاسی با مناظر زیبای غروب خورشید و قدری ذوق و لحظه شناسی در هم می آمیزد ، چنین تصاویر بدیعی خلق می کند .

ایسلند

ایسلند

نیوزلند

نیوزلند

نیوزلند

یونان

یونان

یونان

انگلستان

انگلستان

انگلستان

جزایر قناری – اسپانیا

جزایر قناری – اسپانیا

جزایر قناری – اسپانیا

جزایر هاوایی

جزایر هاوایی

جزایر هاوایی

آمریکا

آمریکا

آمریکا

پاریس

پاریس

پاریس

یونان

یونان

یونان

ونیز